Other Documents

AU AGENDA 2063 (French)

AU AGENDA 2063 (English)

AU ROADMAP(French)

AU ROADMAP (English)

2020 (English)

AFRICAN YOUTH CHARTER

AFRICAN YOUTH CHARTER (French)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (French)